Company Slogan

About Us

Politica lingvistica europeana este foarte inegal cunoscuta si aplicata in universitatile romanesti, specialistii in didactica limbilor straine sunt insuficient implicati in adaptarea procesului de invatamant si a materialelor didactice la necesitatile concrete si rapide impuse de integrarea europeana a Romaniei si de aplicarea sistemului Bologna in invatamantul superior. Or, aceste procese cer o modificare radicala si rapida atat de optica, cat si de mijloace in didactica limbilor.
Pe plan national, exista materiale didactice diverse si disparate in domeniul limbilor straine, care la ora actuala, pentru uzul universitar
a) sunt insuficiente numeric sau chiar inexistente in bibliotecile universitare pentru a raspunde cerintelor studentilor care invata, obligatoriu, cel putin o limba straina;
b) sunt neadaptate acestui tip de public, studenti prin excelenta care, prin mobilitati universitare, au nevoie de un nivel satisfacator de competenta in una sau doua limbi moderne de circulatie si, in majoritatea cazurilor, de certificate de competenta lingvistica pentru a obtine burse de studii, pentru a fi admisi in licenta (L) sau pentru a fi admisi in cicluri de invatamant superioare masterat si doctorat (M, D).

In ceea ce priveste publicul larg, situatia materialelor didactice este insuficient diversificata si adaptata nevoilor de comunicare si de activitate in spatiul extins al Europei, iar scolile si centrele de limbi, librariile si bibliotecile publice sunt dotate nesatisfacator, sau cu instrumente de invatare ineficiente.

Pe plan international, limba romana este reprezentata deficitar ca limba straina, cererea este tot mai imperativa, editurile nu au programe suficient de bine concepute pentru programe coerente de invatare sau nu au putere financiara pentru a publica, in cadrul unor colectii profesionisite, materiale didactice conforme cererii. Predarea romanei in institutiile din tara si din strainatate se face in general fara materiale didactice sau cu manuale depasite didactic, insuficiente sau neadaptate scopurilor, la un nivel mult sub exigentele didacticii limbilor in Europa.

Echipa de cercetare este selectata dintre universitari care lucreaza direct in domeniul didacticii limbilor (catedre si centre de limbi), care au un bun nivel al experientei si al pregatirii teoretice lingvistice si profesionale, si care sunt capabili de a evalua starea reala, nevoile actuale ale didacticii limbilor in Romania, in raport cu politica lingvistica europeana. De asemenea, membrii echipei sunt experti in elaborare de teste in conformitate cu Cadrul European Comun de Referinta in didactica limbilor (CECR), autori de manuale si materiale didactice performante, masteranzi si doctoranzi care trebuie sa se integreze in programe de cercetare si didactice.

Din punct de vedere stiintific, tema raspunde unei necesitati stringente de evaluare si descriere a didacticii limbilor in Romania in raport cu starea de fapt din alte tari si, mai precis, unei necesitati de identificare a solutiilor specifice si de demarare a unor programe omogene, eficiente si accesibile la nivelul predarii-invatarii limbilor in invatamantului romanesc superior. Proiectul va oferi descrieri omogene ale obiectivelor didacticii limbilor in contextul integrarii europene, fixand obiectivele de urgenta, strategii si modele alternative (selective), in functie de tipurile de public beneficiar - public universitar (cadre didactice si studenti) si public larg , de nivelele si de competentele vizate (competente de intelegere-lectura, intelegere-ascultare, vorbire si scriere) conform standardelor europene ale CECR.

Tema raspunde in al doilea rand unei nevoi practice urgente de integrare a Romaniei in Europa, mai precis aceea de a oferi cetatenilor romani care au ca limba materna o limba de mica circulatie, si in primul rand studentilor, instrumente de invatare diversificate, eficiente si accesibile, adaptate unor interese de comunicare generale sau specifice, in patru limbi de mare circulatie: engleza, franceza, germana si rusa. Proiectul raspunde astfel politicii lingvistice europene care urmareste diversificarea competentelor si compatiblizarea evaluarii acestora prin Portofoliul lingvistic European.

De asemenea, proiectul urmareste sa dea publicului strain care are nevoie de limba romana pentru scopuri turistice, academice sau de afaceri materiale adaptate, conforme politicii lingvistice europene pentru limbile de mai mica circulatie si mai putin predate. Accesul strainilor la spatiul romanesc, la institutiile universitare si neuniversitare, la cultura romana, poate deveni astfel real, procedeele de descriere a limbii romane ca limba straina si de elaborare a instrumentelor de invatare fiind omogenizate prin acest proiect cu cele de descriere si prezentare a limbilor moderne de mare circulatie mai sus invocate.

Proiectul isi propune asadar sa analizeze critic starea de fapt la ora actuala in predarea limbilor straine in universitatile romanesti si a limbii romane ca limba straina in universitatile romanesti si straine, incercand sa adapteze cunostintele, metodele si materialele existente la spiritul politicii lingvistice europene, care prevede integrarea lingvistica si culturala a cetatenilor Europei in mediile de invatamant si pe piata muncii.

Baza documentara a proiectului va fi reprezentata:
- de documentele europene referitoare la politica lingvistica in general, in primul rand CECR;
- de descriptivele, pe nivele (B1, B2 etc.) existente in Europa si elaborate sub egida Consiliului Europei pentru limbile engleza, franceza, germana si rusa;
- de materiale didactice elaborate in tara si in alte tari, in special in mediul universitar;
- de documente referitoare la politici lingvistice institutionale si locale din tara si din strainatate;
de programe informatice, lingvistice si culturale de dobandire a abilitatilor de comunicare pertinente pentru diferite situatii comunicative interculturale si de integrare euro-atlantica. Toate aceste obiective prime constituie o abordare noua si, in primul rand, globala, a pedagogiei limbilor, pe o baza omogena, cu obiective concrete de analiza si in scopul elaborarii concrete si a punerii la indemana studentilor a unor metode si instrumente de invatare conforme standardelor europene actuale.

Originalitatea proiectului va consta intr-o descriere unitara a limbilor vizate, simultan si paralel:
a) pe doua registre (limbaj general LG limbaje specializate LS);
b) pe tipuri de competente lingvistice si comunicative, mai exact pe tipurile de competente din descriptivele europene existente, omogenizate si compatibilizate, asa cum au fost ele efectuate si redactate prin coordonarea Consiliului Europei;
c) pe nivele de competente (A1, A2 B1, B2 C1, C2), conform descriptivelor europene deja existente (de tip Nivel Prag B1 si urmatoarele);


Aceasta descriere va reprezenta o baza de date omogena pe suport electronic.

In fine, originalitatea proiectului consta in faptul ca intentioneaza ca produsele finale, instrumente de invatare a limbilor, sa fie compatibile si accesibile in toate universitatile din tara in care se predau limbi straine, sa fie
a) publicate si achizitionate de bibliotecile universitare si publice;
b) accesibile on-line, in primul rind pentru a putea fi folosite in toate institutiile de invatamant superior prin laboratoare multimedia sau de catre alti utilizatori institutionali (centre de limbi) sau independenti.

Echipa are avantajul de a fi constituita din specialisti care, partial, au elaborat efectiv asemenea descriptive (pentru limba romana) si care le-au adaptat deja in cadrul centrelor de limbi universitare pentru elaborarea de teste de competenta lingvistica pentru toate limbile straine. De asemenea, echipa este formata din specialisti din mai multe catedre ale Facultatii de Litere, in care limbile se predau in principal pentru scopuri didactice (catedrele traditionale care pregatesc in general profesori de limbi straine), dar si pentru scopuri academice sau specializate (catedrele de limbi straine de specialitate LSS sau de limbi moderne aplicate LMA). Majoritatea acestora sunt membri ai Centrului de limbi Alpha al Universitatii Babes-Bolyai, in care se aplica de 3 ani cu succes modalitati de predare si testare conforme Portofoliului lingvistic european. Descrierea pe care proiectul intentioneaza sa o efectueze pentru baza de date va beneficia de specialisti: in lexicologie si terminologie; in analiza discursului in general sau a discursurilor specializate; in traducere si interpretariat; in editare si politici editoriale in domeniul limbilor straine; in cercetari interdisciplinare si interculturale; in informatica si programe de invatare asistate de calculator etc. Colaborarea in echipa pentru realizarea acestui proiect de cercetare va asigura pe de o parte selectarea pertinenta a datelor si in acelasi timp cresterea nivelului de competenta profesionala al membrilor echipei si asigurarea unui nivel de calitate profesionist pentru produsele finale.

Materiale didactice